To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 5. Het fouilleren van werknemers

Wat als de werknemer de controle weigert?

Indien de werknemer de controle van zijn goederen weigert, mogen de bewakingsagenten geen dwang uitoefenen, mogen zij de werknemer niet verplichten om zijn goederen voor te leggen en hem evenmin vasthouden in de ondernemingslokalen. Ze moeten de hulp van de ordediensten inroepen die deze bevoegdheid wel hebben.

Indien de werknemer weigert zich te laten controleren, buiten de regels van CAO nr. 89 om, gaat het niet om een zware fout[1].

 


[1] Arbeidshof Brussel, 21 oktober 2014.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/25/2018