To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 8. Kledingvoorschriften en dragen van uiterlijke tekenen van religieuze overtuiging

Probleemstelling

De keuze om bepaalde kleding te dragen, behoort duidelijk tot het privéleven van de werknemer.

Op de werkplaats moet de werkgever hierover echter in bepaalde omstandigheden een controlerecht kunnen uitoefenen. Enerzijds kan hij er belang bij hebben dat zijn werknemers bepaalde kledingregels in acht nemen, bijvoorbeeld omdat ze in contact komen met cliënteel (dragen van kleding waarop het merk van de onderneming is aangebracht). Anderzijds is het mogelijk dat er in de onderneming specifieke hygiëne- of veiligheidsnormen moeten worden nageleefd. Tot slot kampen werkgevers met de bijzonder delicate vraag of het mogelijk is om het dragen van uiterlijke tekenen van religieuze overtuiging (al dan niet) te verbieden op de werkplaats. We denken hierbij in het bijzonder aan het debat over het dragen van de hoofddoek. 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/25/2018