To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 1. Structureel telewerk

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Europese kaderovereenkomst van 16 juli 2002 betreffende het telewerk
  • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005 gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85bis van 27 februari 2008
  • Wet van 10 april 1971 (artikelen 7 en 8)
  • Wet van 3 juli 1978 (algemene bepalingen + artikelen 119.1 tot 119.3)
  • Circulaire 2021/C/20 dd. 26 februari 2021

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/01/2022