To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Gesubsidieerde contractuelen (gesco’s)

Welke arbeidsovereenkomst moet u sluiten?

De gesubsidieerde contractuelen worden in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het statuut van werknemer (arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger, …) of het arbeidsregime (voltijds of deeltijds) spelen geen rol.

Opmerking: de wet eist geen minimum arbeidsregime voor de arbeidsovereenkomst. Zelfs het minimum van 27,5% van de volledige prestaties van een voltijdse werknemer dat, in principe, vereist is om recht te hebben op een doelgroepvermindering is niet van toepassing op de gesubsidieerde contractuelen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021