To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Kan de premie geschorst of teruggevorderd worden?

De uitbetaling van de premie kan geschorst worden, of er kan een terugbetaling gevraagd worden wanneer:

  • uit vermoedens blijkt dat de werkgever een of meer werknemers heeft ontslagen met het oog op een vervanging door een of meer niet-werkende werkzoekenden die recht geven op de premie;
  • de onderneming de voorwaarden vermeld in het besluit niet naleeft;
  • de onderneming in de aanvraag onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt.

De werkgever moet het departement Werk en Sociale Economie bovendien op eigen initiatief inlichten over elke wijziging die betrekking heeft op de toekenningsvoorwaarden van de premie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021