To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> KMO-groeisubsidie voor werknemers met een strategisch profiel

Wat is een strategisch profiel?

Het besluit van de Vlaamse regering definieert een werknemer met een strategisch profiel als "een persoon die aangeworven wordt door de onderneming om werkzaamheden te verrichten voor de voornoemde onderneming en die een substantiële invloed heeft op de strategische beslissingen die genomen worden binnen die onderneming".  Het mag dus geen werknemer zijn die louter operationele of uitvoerende taken heeft.

We zullen de werknemer met een strategisch profiel verder in deze fiche gemakkelijkheidshalve steeds de "strategische werknemer" noemen.

Uitsluitingen

Komen niet in aanmerking:

  • personen die geen derde zijn ten opzichte van de onderneming. Dit is het geval wanneer de strategische werknemer:
    • rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van de onderneming in handen heeft;
    • met een zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder verbonden is als echtgenoot, bloedverwant tot en met de tweede graag of door samenwoning;
  • personen die geen nieuwe aanwerving uitmaken voor de onderneming. Dit is het geval wanneer de strategische werknemer op het moment van de subsidieaanvraag:
    • als zelfstandige of interim medewerker actief is bij de onderneming, een partnervennootschap of een verbonden vennootschap;
    • als werknemer werkt of gewerkt heeft bij de onderneming, een partnervennootschap of een verbonden vennootschap.
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/08/2021