To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek

Wat is de doelgroepvermindering “Tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering” die ingevoerd werd ten gevolge van de coronacrisis?

De “Tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering - coronamaatregelstaat los van de vermindering waarvan sprake is in deze fiche.

Deze tijdelijke vermindering werd voorzien voor ondernemingen erkend in moeilijkheden en/of in herstructurering waarvan de begindatum van de erkenning valt in de periode 1 maart 2020 tem 31 december 2020.

Deze vermindering laat toe over te gaan tot een tijdelijke collectieve vermindering van de arbeidsduur al dan niet in combinatie met de invoering van een vierdagenweek (dit laatste enkel voor de voltijdse werknemers). Hierdoor verminderen de kosten voor de werkgever tijdelijk en wordt de tewerkstelling behouden, door deze arbeidsduurvermindering in te voeren met (overeenkomstig) loonverlies. De vermindering kan dan aangewend worden om een complement bij het loon van de werknemers te voegen.

Raadpleeg de RSZ-Instructies voor meer informatie.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021