To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Flexi-jobs

Hoe zit het met de Dimona-verplichting?

Voorafgaande opmerking: de Dimona-aangifte moet gebeuren wanneer er een flexi-jobarbeidsovereenkomst wordt gesloten, niet wanneer de raamovereenkomst wordt gesloten.

Principe

Voor een flexi-jobwerknemer moet een Dimona-aangifte type "FLX" gedaan worden.

Niet-gepensioneerden

Op het moment van de Dimona-aangifte wordt de tewerkstellingsvoorwaarde (minimaal 4/5) in kwartaal T-3 nagegaan. De Dimona-aangifte zal vervolgens een respons OK (aanvaard zonder warning) of NOT OK (warning 'onvoldoende prestaties' of warning 'laattijdige Dimona') krijgen.

Indien u een respons NOT OK (warning 'onvoldoende prestaties') krijgt, kan de werknemer niet als flexi-jobwerknemer tewerkgesteld worden, omdat niet aan de tewerkstellingsvoorwaarde is voldaan. Het is dan ook aan te raden de Dimona te annuleren, net zoals de flexi-jobarbeidsovereenkomst met de werknemer. U kan deze werknemer uiteraard nog wel als gewone werknemer of als extra tewerkstellen.

Opgelet!  Als u een repons OK krijgt, wil dit enkel zeggen dat de tewerkstellingsvoorwaarde in kwartaal T-3 vervuld is. Om de tewerkstelling effectief als flexi-job te kunnen kwalificeren, moet ook aan de andere voorwaarden zijn voldaan.

Opmerking: Arbeidsprestaties onderworpen aan een buitenlandse sociale zekerheid tellen ook mee voor de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarde in kwartaal T-3, maar zijn niet gekend in de DmfA. Kan u aantonen dat uw werknemer op basis hiervan toch aan de tewerkstellingsvoorwaarde voldoet, dient u dit aan de RSZ te laten weten, en kan er toch een Dimona OK verkregen worden.

Gepensioneerden

Op het moment dat de eerste Dimona-aangifte wordt gedaan, wordt nagegaan of de werknemer als gepensioneerde beschouwd kan worden. Is dat het geval, dan zal er een respons OK (aanvaard zonder warning) komen. 

Indien het statuut van gepensioneerde gevalideerd werd, zijn ook alle volgende dimona-aangifte type FLX OK, aangezien het pensioenstatuut uiteraard behouden blijft. Dit neemt niet weg dat de Dimona-aangifte nog steeds tijdig moet gebeuren. Is dat niet het geval, dan zal er alsnog een respons NOT OK (warning 'laattijdige Dimona') volgen.

Opgelet!  Als u een repons OK krijgt, wil dit enkel zeggen dat de persoon in kwestie als gepensioneerde beschouwd wordt. Om de tewerkstelling effectief als flexi-job te kunnen kwalificeren, moet ook aan de andere voorwaarden zijn voldaan.

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

Principe

De Dimona-aangifte (indienst en uitdienst) voor een flexi-jobwerknemer moet in principe per tewerkstellingsperiode gebeuren, maar mag nooit kwartaaloverschrijdend zijn, ook als de flexi-jobarbeidsovereenkomst voor een langere duur gesloten is. De reden hiervoor is dat wanneer de werkgever de Dimona-aangifte doet, er meteen nagegaan wordt of de werknemer voldoet aan de tewerkstellingsvoorwaarde van het kwartaal T-3, en dat moet dus elk kwartaal opnieuw geverifieerd worden.

Opgelet! Ook al moet voor gepensioneerden deze tewerkstellingsvoorwaarde niet nagegaan worden, toch geldt ook voor hen dat er geen kwartaaloverschrijdende Dimona mag gebeuren.

Opmerking: in tegenstelling tot bij een gewone tewerkstelling kan de Dimona uit dienst nooit via een wijziging verlaat worden.

Uitzondering

Wanneer de flexi-jobarbeidsovereenkomst mondeling wordt gesloten, dan moet de Dimona-aangifte per dag gebeuren, met vermelding van het begin- en einduur van de prestaties.

Maximum 1 maand op voorhand

Een Dimona type "FLX" kan maximum 1 maand voor het begin van het kwartaal gebeuren, omdat de RSZ pas vanaf dat moment kan nagaan of aan de tewerkstellingsvoorwaarde in kwartaal T-3 voldaan is.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021