To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Werknemer of zelfstandige? De aard van de arbeidsrelaties> 2. Het mechanisme van het vermoeden

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Programmawet (I) van 27 december 2006
  • Wet van 25 augustus 2012, Belgisch Staatsblad van 11 september 2012, 2de editie.
  • Koninklijk besluit van 29 april 2013, Belgisch Staatsblad van 14 mei 2013, 2de editie
  • Koninklijk besluit van 7 juni 2013, Belgisch Staatsblad van 25 juni 2013
  • Koninklijk besluit van 20 juni 2013, Belgisch Staatsblad van 28 juni 2013
  • 3 koninklijke besluiten van 29 oktober 2013, Belgisch Staatsblad van 26 november 2013
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021