To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Kan de Dimona-aangifte gewijzigd worden?

Vóór de DmfA

Zolang de DmfA-aangifte niet gebeurd is, kan de Dimona-aangifte gewijzigd worden (Dimona UPDATE), voor zover de oorspronkelijke aangifte op tijd gebeurde. Een laattijdige aangifte kan immers nooit rechtgezet worden (zie volgende vraag). 

Wanneer er een rechtzetting van het aantal uren gebeurt (naar boven of naar beneden), dan zal het contingent automatisch aangepast worden in functie van de aangebrachte wijzigingen. Een aanpassing naar boven zal uiteraard enkel mogelijk zijn indien er nog uren vrij zijn in het contingent.

Voorbeeld

Een student heeft nog 70 uren in zijn contingent. De werkgever sluit met hem een studentenovereenkomst voor 30 uren in de maand juli. Hij doet een Dimona IN op 1 juli voor 30 uur en krijgt als melding OK. De geplande uren zijn dus gereserveerd en de student kan deze aan verminderde bijdragen presteren.

Stel dat de student in de praktijk uiteindelijk echter slechts 26 uur werkt. De werkgever kan dan een Dimona UPDATE doen, waardoor er 4 uren in het contingent vrijkomen. De student kan deze uren dan onmiddellijk opnieuw gebruiken (bij dezelfde of een andere werkgever). Doet de werkgever geen rechtzetting, dan zullen deze uren pas vrij komen op het moment van de DmfA-aangifte (in oktober).

Stel dat de student in de praktijk daarentegen 4 uur meer werkt dan gepland (34 uren). In dat geval heeft de werkgever er alle belang bij om zo snel mogelijk een Dimona UPDATE te doen en zo de 4 bijkomende uren te reserveren. Doet hij dit (en zijn de overige 40 uren uit het contingent nog niet door een andere werkgever gereserveerd), dan is hij er immers zeker van dat hij ze aan verminderde bijdragen kan laten presteren. Doet de werkgever daarentegen geen rechtzetting, maar geeft hij de bijkomende uren gewoon door via de DmfA (in oktober), dan is het risico groter dat de resterende uren uit het contingent op dat moment al door een andere werkgever gereserveerd werden en de bijkomende uren aan gewone bijdragen onderworpen zullen zijn.

Conclusie

Zoals uit het voorbeeld hierboven blijkt, is het ondanks de mogelijkheid tot wijzigen ten sterkste aanbevolen om bij de Dimona IN het aantal geplande uren zo exact mogelijk op te nemen en het aantal uren enkel te wijzigen bij onvoorziene omstandigheden, want:

  • als een werkgever A te weinig uren plant, is het niet uitgesloten dat een andere werkgever B dezelfde student in Dimona aangeeft en zo het aantal resterende uren van het studentencontingent opgebruikt vooraleer werkgever A zijn wijziging heeft overgemaakt. Werkgever A zal in voorkomend geval de solidariteitsbijdrage niet meer kunnen toepassen op de uren die hij heeft opgenomen in de wijziging.
  • als een werkgever A te veel uren plant, dan worden de student en werkgever B benadeeld, aangezien zij de solidariteitsbijdrage niet meer kunnen toepassen voor de uren die werkgever A te veel heeft aangegeven.

Na de DmfA

Indien het aantal uren in Dimona nog wordt gewijzigd nadat de kwartaalgegevens (DmfA) van hetzelfde aangiftekwartaal werden ontvangen, zal dit geen invloed meer hebben op het studentencontingent

Het studentencontingent wordt evenwel ook aangepast op basis van de DmfA-gegevens. Dat zal echter pas gebeuren van zodra de kwartaalgegevens die overeenstemmen met het laatste kalenderkwartaal waarvoor de werkgever uren in Dimona aangegeven heeft, beschikbaar zijn. Voor een gedetailleerde uitleg en voorbeelden verwijzen we u naar de vraag “Wat gebeurt er indien de 475 uren overschreden worden?

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021