To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 3. Camerabewaking

Wat is de context?

Een werkgever die wil nagaan of zijn werknemers hun werk correct uitvoeren overweegt om een camera op de arbeidsplaats te installeren zodat hij hun doen en laten kan controleren.  Mag hij dat zomaar doen?

Uiteraard heeft de werkgever het recht om de prestaties van zijn werknemers te controleren.  De uitoefening van zijn gezag maakt immers deel uit van de arbeidsrelatie.  Het probleem ligt echter in het feit dat camerabewaking op de arbeidsplaats een inbreuk op de privacy van de werknemers kan vormen en dat die inbreuk niet overdreven mag zijn.

Om het recht op controle voor de werkgever te verzoenen met het recht op eerbied voor het privéleven van de werknemers, legt de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 68[1], gesloten in de Nationale Arbeidsraad, de toelaatbaarheids- en installatievoorwaarden van de camerabewaking op de arbeidsplaats vast.

De werkgever die een camera op de arbeidsplaats wil installeren, moet dus rekening houden met de bepalingen van die CAO die we hier nader zullen toelichten.

 


[1] De tekst van de cao gesloten op 16 juni 1998 vindt u op de site van de Nationale Arbeidsraad

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/25/2018