To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Flexi-jobs

Moet er op het loon van een flexi-jobwerknemer bedrijfsvoorheffing ingehouden worden?

Algemeen

Op het loon van een flexi-jobwerknemer moet geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden.  De  bezoldigingen die in uitvoering van een flexi-jobarbeidsovereenkomst betaald of toegekend worden en die daadwerkelijk onderworpen zijn aan de bijzondere bijdrage van 25%, zijn immers van inkomstenbelastingen vrijgesteld

Opmerking: Krijgt de flexi-jobwerknemer een loonvoordeel dat niet aan de bijzondere bijdrage van 25% onderworpen is, zoals maaltijdcheques of een bedrijfswagen, dan gelden voor deze loonvoordelen de fiscale regels die op dat specifieke loonvoordeel van toepassing zijn.

Verbrekingsvergoeding

Net zoals de RSZ is de fiscus van oordeel dat op een verbrekingsvergoeding betaald aan een flexiwerknemer de gewone regels van toepassing zijn en dat er dus wel bedrijfsvoorheffing en belasting op verschuldigd is.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021