To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Geschenken en geschenkcheques

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Artikel 19, § 2, 14° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 (gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 juli 2018)
  • Artikel 38, §1, 11° WIB 92
  • Artikel 57, 2° WIB 92
  • Com.IB 92 (nr. 38/25) en Circulaire nr. Ci.RH.242/554.090 van 16 december 2002
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022