To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Algemeen overzicht> Interregionale overgang en vergelijkende tabel van de steunmaatregelen per gewest

Wat gebeurt er met de doelgroepverminderingen wanneer de werknemer naar een vestigingseenheid in een ander gewest overgeplaatst wordt?

We hebben reeds aangegeven dat de doelgroepvermindering afhangt van de regelgeving die van toepassing is op de vestigingseenheid waaraan de werknemer verbonden is.

Het zijn ook de gewesten die de regels bepalen voor het behoud van de vermindering in geval van overplaatsing van de werknemer naar een eenheid in een ander gewest. Ziehier enkele regionale aspecten[1]:

Vlaams Gewest

De periode waarbinnen de doelgroepvermindering toegekend kan worden, begint te lopen vanaf de aanwerving van de werknemer zelfs al is hij nog niet verbonden aan een vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest.

Voorbeeld: een jonge laaggeschoolde werknemer wordt voor 6 maanden aangeworven (vanaf 1 juli 2020) in een vestigingseenheid gelegen in het Waalse Gewest. Vanaf 1 januari 2021 wordt hij overgeplaatst naar een Vlaamse vestigingseenheid.

Het recht op de Vlaamse doelgroepvermindering (toegekend gedurende 8 kwartalen) begint te lopen op 1 juli 2020, zelfs al geniet de werkgever ze op dat ogenblik nog niet aangezien de jongere in Wallonië tewerkgesteld is.

Bij de overstap naar een Vlaamse vestigingseenheid zal de werkgever de vermindering wel kunnen genieten, maar enkel voor het saldo van de resterende 2 kwartalen, vermits de periode waarin de vermindering toegekend wordt op 1 juli 2020 aangevangen is (reeds 6 kwartalen opgebruikt).

De werkgever die deze jongere al gedurende 8 kwartalen in Wallonië tewerkgesteld zou hebben, zal zijn recht op de doelgroepvermindering zelfs volledig uitgeput hebben op het ogenblik dat die werknemer naar Vlaanderen overgeplaatst wordt.

Zodra de werknemer niet meer verbonden is aan een Vlaamse vestigingseenheid, zal er geen enkele Vlaamse vermindering van werkgeversbijdragen meer toegekend worden. De eventuele resterende periode van vermindering loopt wel voort.

Franstalig Waals Gewest

In tegenstelling tot het Vlaamse Gewest kan de periode waarbinnen een doelgroepvermindering toegekend kan worden, in het Franstalige Waalse Gewest slechts aanvangen vanaf het ogenblik waarop een werknemer verbonden is aan een vestigingseenheid die in dat gewest gelegen is.

Net zoals in Vlaanderen zal er geen Waalse vermindering van werkgeversbijdragen meer toegekend worden zodra de werknemer niet langer verbonden is aan een vestigingseenheid die in het Franstalige Waalse Gewest gelegen is. De eventuele resterende verminderingsperiode wordt hier echter onderbroken.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Net zoals in het Franstalige Waalse Gewest kan de periode waarbinnen een doelgroepvermindering toegekend kan worden, in het Brusselse Gewest pas starten vanaf het ogenblik waarop een werknemer verbonden is aan een vestigingseenheid die in dat gewest gelegen is.

Zoals in de overige gewesten zal er geen Brusselse vermindering van werkgeversbijdragen meer toegekend worden zodra de werknemer niet langer verbonden is aan een vestigingseenheid die in het Brusselse Gewest gelegen is. Ook hier wordt de eventuele resterende verminderingsperiode onderbroken.

Voor meer informatie, raadpleeg uw Legal advisor.

 


[1] Ze worden opgesomd onder voorbehoud van de beslissingen van de bevoegde regionale instanties.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021