To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Doelgroepverminderingen> Oudere werknemers

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Programmawet (I) van 24 december 2002, zoals gewijzigd door de Brusselse ordonnantie van 23 juni 2017
  • Programmawet van 22 december 2003
  • Koninklijk besluit van 16 mei 2003 (artikelen 5 en 6), zoals gewijzigd door de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2017 en 8 maart 2018
  • Koninklijk besluit van 21 januari 2004
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021