To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Mobiliteitsbudget

Wanneer is het mobiliteitsbudget gewoon loon?

Het mobiliteitsbudget wordt als gewoon loon beschouwd en behandeld wanneer een akkoord wordt gesloten waardoor de bedrijfswagen wordt vervangen door loon, voordelen in natura of door andere vervoersmiddelen buiten het kader en de voorwaarden die voor het mobiliteitsbudget werden vastgelegd:

  • bv. de werkgever of de werknemer voldoet niet aan de opgelegde voorwaarden.
  • bv. een wagen die werd toegekend in het kader van car for cash wordt opnieuw vervangen door een mobiliteitsbudget;
  • bv. er wordt nog steeds een verplaatsingsvergoeding[1], … toegekend.

 


[1] Behalve wanneer dit is toegestaan, zie de vraag "Cumulverbod met de terugbetaling van verplaatsingskosten".

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021