To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Eerste aanwervingen

Overzichtstabel van de voordelen voor aanwervingen tot 31 december 2014

 

Werknemers

Voordelen toegekend per kwartaal

Eerste werknemer

 • € 1.550 gedurende maximum 5 kwartalen, € 1.050 gedurende maximum 4 kwartalen en nadien € 450 gedurende maximum 4 kwartalen;
 • in een periode van 20 kwartalen die loopt vanaf het kwartaal van indienstneming van de eerste werknemer;
 • tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat ten belope van € 36,45 per kwartaal waarin hij de doelgroepvermindering geniet.

Tweede werknemer

 • € 1.050 gedurende maximum 5 kwartalen en nadien € 450 gedurende maximum 8 kwartalen;
 • in een periode van 20 kwartalen die loopt vanaf het kwartaal van indienstneming van de tweede werknemer;
 • voor zover de werkgever, gedurende die kwartalen, minstens 2 werknemers tewerkstelt (al dan niet tegelijkertijd);
 • geen tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat.

Derde werknemer

 • € 1.050 gedurende maximum 5 kwartalen en nadien € 450 gedurende maximum 4 kwartalen;
 • in een periode van 20 kwartalen die loopt vanaf het kwartaal van indienstneming van de derde werknemer;
 • voor zover de werkgever, gedurende die kwartalen, minstens 3 werknemers tewerkstelt (al dan niet tegelijkertijd);
 • geen tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat.

Vierde werknemer

 • € 1.000 gedurende maximum 5 kwartalen en nadien € 400 gedurende maximum 4 kwartalen;
 • in een periode van 20 kwartalen die loopt vanaf het kwartaal van indienstneming van de vierde werknemer;
 • voor zover de werkgever, gedurende die kwartalen, minstens 4 werknemers tewerkstelt (al dan niet tegelijkertijd);
 • geen tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat.

Vijfde werknemer

 • € 1.000 gedurende maximum 5 kwartalen en nadien € 400 gedurende maximum 4 kwartalen;
 • in een periode van 20 kwartalen die loopt vanaf het kwartaal van indienstneming van de vijfde werknemer;
 • voor zover de werkgever, gedurende die kwartalen, minstens 5 werknemers tewerkstelt (al dan niet tegelijkertijd);
 • geen tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021