To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Vlaamse maatregelen - Overzicht

Overzichtstabel

U vindt hieronder een overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen. Overgangsmaatregelen worden niet meer toegepast in Vlaanderen. Ze werden voorzien tot uiterlijk 31 december 2018.

WN = werknemer - WG= werkgever

Doelgroepvermindering[1]/
andere steunmaatregel

Federale bevoegdheid

Vlaamse bevoegdheid

Structurele vermindering van de sociale lasten

x

 

Eerste aanwervingen

x

 

Collectieve arbeidsduurvermindering en 4-dagen week

x

 

Vaste werknemers in de Horeca

x

 

Fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in de KMO's

x

 

Jonge werknemers en leerlingen die een alternerende opleiding volgen – doelgroepvermindering (nieuwe regeling sinds 01/07/2016)

 

x

Oudere werknemers (nieuwe regeling sinds 01/07/2016)

 

x

Herstructurering - werknemersvermindering

x

 

Mentors

 

x

Huispersoneel

 

x

Onthaalouders

 

x

Kunstenaars

 

x

Vervangers openbare sector

 

x

Gesco's (gesubsidieerde contractuelen)

 

x

Aanwervingspremie voor langdurige werkzoekenden

 

x

VOP (Vlaamse ondersteuningspremie) - aangepast sinds 01/07/2016

 

x

 

 


[1] = korting op de basiswerkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid bij het aanwerven van een werknemer uit een bepaalde doelgroep.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021