To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Kunstenaars

Welke werknemers komen in aanmerking?

De werkgever kan de doelgroepvermindering genieten:

  • zowel voor de kunstenaars tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst
  • als voor de kunstenaars die dat niet zijn, maar die vermoed worden werknemer te zijn, omdat ze over een kunstenaarsvisum.

Om in aanmerking te komen, moet de kunstenaar wel over een refertekwartaalloon beschikken dat minstens 3 maal het GGMMI bedraagt dat geldt voor de 1ste maand van het kwartaal[1].  Dit bedrag is vanaf het 2de kwartaal 2020 gelijk aan 4.877,16 euro. Om te weten hoeveel het GGMMI momenteel bedraagt, raadpleeg onze Sociolist

 


[1] Het gaat om het GGMMI voor de andere werknemers van 21 jaar (cao nr. 43).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021