To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 3. Telewerk en coronavirus

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken
  • CAO’s nr. 149 en nr. 149/2 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 26 januari 2021 en 7 december 2021

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/26/2021