To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Doelgroepverminderingen> Oudere werknemers

Welke overgangsmaatregelen gelden er voor 55-plussers?

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers vanaf 55 jaar werd sinds 1 januari 2020 afgeschaft. De minimumleeftijd om het recht te openen op deze vermindering werd opgetrokken naar 58 jaar. Er werden echter een aantal overgangsmaatregelen bepaald.

Indien de werkgever vóór 1 januari 2020 een doelgroepvermindering toegekend kreeg voor een oudere werknemer of niet-werkende werkzoekende die nog geen 58 jaar was, dan blijft hij die vermindering behouden.

Oudere werknemers die minstens 55 werden in 2019 en vanaf 1 januari 2020 in dienst gingen, geven nog recht op een doelgroepvermindering voor oudere ‘zittende’ werknemers. Hierna vindt u een overzicht:

NIEUWE AANWERVING

(indienstneming oudere werknemer vóór 1 januari 2020)

ZITTENDE WERKNEMERS

(oudere werknemers aan het werk houden)

Minstens 55 jaar op 31 december 2019 en jonger dan 58 jaar[1]

Minstens 55 jaar op 31 december 2019 en jonger dan 58 jaar

Vrijstelling van patronale basisbijdragen aan de sociale-zekerheid

600 euro per kwartaal

Gedurende 8 kwartalen en maximum tot aan de pensioenleeftijd[2]

Tot de leeftijd van 58 jaar (nadien gewone regels)

 

(*) Men kijkt naar de leeftijd van de werknemer op de laatste dag van het kwartaal.

Oudere niet-werkende werkzoekenden waarvoor het aantal kwartalen vrijstelling van patronale basisbijdragen uitgeput is, komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor oudere ‘zittende’ werknemers, ook in de overgangsperiode.

Opmerking : Na de aanpassing van de leeftijdsgrenzen van de doelgroepvermindering voor oudere werknemers, werd ook de leeftijdsgrens voor de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden aangepast. Sinds 1 januari 2020 openen werknemers van 55 jaar ook het recht op deze premie. Op die manier wordt vermeden dat 55-jarige langdurig werkzoekenden geen voordelen meer openen voor de werkgevers die hen aanwerven.

 


[1] Vanaf dan gelden de gewone regels.

[2] Deze wordt niet individueel bepaald en bedraagt momenteel 65 jaar.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021