To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Wat indien de Dimona-aangifte laattijd gebeurt?

Een Dimona-aangifte moet uiterlijk gebeuren op de dag van het begin van de prestaties.  Voor een studenten-Dimona is deze regel eens zo belangrijk! Gebeurt de aangifte immers te laat, dan worden alle geplande uren geacht te zijn gepresteerd buiten het contigent, waardoor de  normale bijdragen verschuldigd zullen zijn.

Voorbeeld

Een werkgever sluit een studentenovereenkomst van 1 januari 2022 tot 31 maart 2022. De Dimona-aangifte zal uiterlijk op 1 januari moeten gebeuren.

Doet de werkgever op 1 januari een aangifte voor 200 uren tijdens het 1ste kwartaal 2022, dan zijn al deze uren gereserveerd en kunnen ze gepresteerd worden aan verminderde bijdragen (het contingent bevat nog 275 uren). 

Doet de werkgever de aangifte echter op 2 januari, dan gaat het om een laattijdige aangifte. De uren worden dan niet gereserveerd en zullen dus allemaal buiten contingent gepresteerd worden en aan normale bijdragen onderworpen zijn (het contingent bevat nog steeds 475 uren).

Geen rechtzetting mogelijk!

Belangrijk om weten is dat er geen rechtzetting of update mogelijk is van een laattijdige Dimona, omdat het onmogelijk is een Dimona voor het verleden te doen. Alle in de Dimona aangegeven uren van het voorbeeld hierboven zijn dus buiten contingent, ook al is de aangifte slechts 1 dag te laat en heeft ze betrekking op een lange periode.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021