To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers

Wanneer kan het recht op de VOP behouden worden en wanneer kan de werkgever een hogere tegemoetkoming krijgen?

Aanvraag tot behoud van de VOP

VOP van onbepaalde duur

Tijdens het voorlaatste kwartaal van de toekenning van de VOP brengt het departement WSE de werkgever op de hoogte van het einde van de betalingen van de VOP en van de mogelijkheid om bij het departement een gemotiveerde aanvraag tot behoud van de VOP in te dienen.

De werkgever heeft in uitzonderlijke gevallen recht op een verlenging als zijn verhoogde kosten (voor de inschakeling in het beroepsleven, de ondersteuning en de verminderde productiviteit) minstens 20% van het referteloon van de werknemer bedragen.

VOP van bepaalde duur

Deze is beperkt tot een periode van maximaal 2 jaar (zolang de persoon over het recht beschikt). De toegekende premie bedraagt 20% van het geplafonneerd referteloon.

Hogere tegemoetkoming

VOP van onbepaalde duur

Het departement WSE kan aan de werkgever die daarom gemotiveerd verzoekt, in uitzonderlijke gevallen een hogere tegemoetkoming toekennen. Ook hier geldt dat de werkgever recht heeft op een hogere tegemoetkoming als de verhoogde kosten van de werkgever minstens 20% van het referteloon van de werknemer bedragen.

VOP van bepaalde duur

Met motivatie kan een verlenging na 2 jaar of een verhoging tot maximum 60% aangevraagd worden. Blijkt dat het rendementsverlies stabiel en permanent is, dan kan een VOP van onbepaalde duur aangevraagd worden. De persoon moet bij VDAB een recht op de VOP aanvragen en VDAB bepaalt of het om een recht van bepaalde dan wel onbepaalde duur gaat.

Behoud van de hogere tegemoetkoming

Tijdens het voorlaatste kwartaal waarin de hogere tegemoetkoming wordt toegekend, brengt het departement de werkgever op de hoogte van het einde van de betalingen van de hogere tegemoetkoming en van de mogelijkheid om bij het departement een gemotiveerde aanvraag in te dienen tot behoud van de hogere tegemoetkoming.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021