To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Doelgroepverminderingen> Oudere werknemers

Wat is de doelgroepvermindering oudere werknemers?

De werkgever kan een forfaitaire vermindering van zijn werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid genieten wanneer hij een volledig aan de sociale zekerheid onderworpen werknemer uit categorie 1 in dienst neemt of aan het werk houdt die minstens 58 jaar oud (vóór 1 januari 2020: 55 jaar) is en van wie het kwartaalloon lager is dan 13.945 euro[1]

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de vermindering toegekend:

  • bij het aanwerven van een oudere werknemer (“nieuwe aanwerving”);
  • en bij het aan het werk houden van een oudere werknemer (men spreekt hier over "zittende werknemers").

Meer uitleg vindt u onder de vraag "Welk voordeel geniet de werkgever?".

 


[1] Voor kwartaal 4 van elk jaar bedraagt het loonplafond 18.545 euro. Voor uitzendkrachten gelden er specifieke regels.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021