To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers

Wat is het fiscaal stelsel van toepassing op de VOP?

Het fiscaal stelsel van toepassing op de premie is als volgt:

  • In de personenbelasting is ze een belastbaar beroepsinkomen.
  • In de vennootschapsbelasting wordt ze vrijgesteld van belastingen op grond van art. 193bis van het WIB 1992.
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021