To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Mentors

Wanneer wordt de doelgroepvermindering geweigerd?

De doelgroepvermindering zal geweigerd worden indien de werkgever geen overeenkomst heeft gesloten waarin hij de verbintenis aangaat om een opleiding of stage te verzekeren, wanneer hij daartoe verplicht is.

Wanneer de werkgever wel een dergelijke overeenkomst gesloten heeft, zal de doelgroepvermindering alsnog worden geweigerd voor de kwartalen waarop die overeenkomst betrekking heeft indien:

    • ofwel de verklaring dat de werkgever zijn verbintenissen is nagekomen, ontbreekt;
    • ofwel deze verklaring niet binnen de opgelegde termijn aan de FOD bezorgd wordt;
    • ofwel uit deze verklaring blijkt dat de werkgever zijn verbintenis(sen) niet of niet volledig is nagekomen.
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021