To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Phoenix.brussels-premie

Tijdelijke steunmaatregel ten gevolge van de coronacrisis

Een nieuwe tijdelijke Brusselse steunmaatregel Phoenix is officieel in werking getreden op 1 januari 2021. Via een premie wil het Brussels gewest werkgevers aanmoedigen om niet-werkende Brusselse werkzoekenden die aan bepaalde voorwaarden voldoen aan te werven.

De werkzoekende die u aanwerft zal het recht openen op een premie van Actiris. Deze premie zal op uw rekening worden gestort.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022