To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Arbeidsrelaties die gewoonlijk aan de onderwerping aan de sociale zekerheid ontsnappen

We herinneren eraan dat, buiten het geval van een arbeidsovereenkomst voor studenten, het ook mogelijk is een student in het kader van een arbeidsrelatie die gewoonlijk aan de onderwerping aan de sociale zekerheid ontsnapt, aan te werven. Het betreft de volgende werkzaamheden:

  • occasionele arbeid van intellectuele aard voor de huishoudelijke behoeften van de werkgever of zijn gezin (maximum 8 uur per week);
  • bepaalde activiteiten in de socio-culturele sector;
  • seizoenarbeid;
  • niet-bezoldigde stages voorzien door een studieprogramma.
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021