To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> KMO-groeisubsidie voor werknemers met een strategisch profiel

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

Enkel KMO’s[1] uit de privésector met een aanvaardbare rechtsvorm en een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest komen in aanmerking.

Daarenboven moet de onderneming een activiteit uitoefenen die op de lijst van de aanvaarde hoofdactiviteiten staat (dit wordt bekeken aan de hand van de NACE-code van de onderneming).

Uitsluitingen

Ondernemingen die niet voldoen aan de regelgeving die van toepassing is in het Vlaams Gewest komen niet in aanmerking, evenmin als ondernemingen die in moeilijkheden zijn, achterstallige schulden hebben bij de RSZ of een procedure op basis van Europees, nationaal of regionaal recht hebben lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd.

Bovendien mag de onderneming op de indieningsdatum van de steunaanvraag geen negatief eigen vermogen hebben en de voorbije 36 maanden geen subsidie toegekend gekregen hebben voor een kmo-groeisubsidie of een digitaal transformatieproject.

 


[1] Er wordt rekening gehouden met de Europese KMO-definitie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/08/2021