To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 2. Het vakantiegeld in dienst

Waaruit bestaat het vakantiegeld?

Het vakantiegeld waarop de werknemers recht hebben, valt uiteen in twee delen: het enkel en het dubbel vakantiegeld.

Enkel vakantiegeld

Het enkel vakantiegeld is in feite niets anders dan het normale loon dat de werknemer zou hebben ontvangen indien hij op de vakantiedag gewerkt had.

Dubbel vakantiegeld

Het dubbel vakantiegeld is het vakantiegeld dat de werknemer bijkomend toegekend wordt op basis van de wetten op de jaarlijkse vakantie en dat losstaat van het gewone loon voor de vakantiedagen. Het dubbel vakantiegeld stemt overeen met het loon van 4 weken.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019