To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 3. Telewerk en coronavirus

Welke stappen dient u te ondernemen? En welk advies geeft Securex u?

Is uw onderneming gebonden door cao nr.149 die u verschillende verplichtingen oplegt, en wat dient u concreet te ondernemen ?

Deze cao is op u van toepassing als…

Deze cao is niet op u van toepassing als…

U nog geen regels over structureel en/of occasioneel telewerk heeft opgesteld

U al een akkoord heeft gesloten over telewerk. Dat wil zeggen dat u al  

  • Een cao, individueel akkoord en/of policy heeft afgesloten die rekening houden met de regels van het sociaal overleg

Als deze cao op u van toepassing is, dan moet u:

Als deze cao niet op u van toepassing zijn, dan moet u in principe niets doen, maar u kan beslissen om de bestaande akkoorden in uw onderneming aan te passen.

1.  Ofwel rekening houden met de tekst van de nieuwe cao en de hierboven vermelde regels invoeren in uw onderneming.

 

Dit eerste punt is verplicht.

2.  Ofwel vult u die regels aan met specifieke regels voor uw onderneming.

 

Dit tweede punt is facultatief.

3.  U kan ook beslissen om een akkoord van onbepaalde duur te sluiten om het telewerk te regelen (bijvoorbeeld om structureel telewerk in te voeren). Als u die regels invoert tijdens de geldigheidsduur van de cao over het Covid telewerk, moet u ook de regels van die cao toepassen.

 

Dit derde punt is facultatief.

 

Hoe begint u eraan? En wat doet Securex voor u?

Om deze cao in te voeren, moet u natuurlijk rekening houden met de regels van het sociaal overleg (indien er geen overlegorganen zijn, moet u uw werknemers zelf betrekken in het overleg).

U kan dan een bedrijfs-cao, een individueel akkoord of een telewerkpolicy invoeren of het arbeidsreglement wijzigen.

Deze akkoorden of wijzigingen moeten niet alleen opgesteld, maar ook duidelijk gecommuniceerd worden aan de werknemers. Dat kan u bijvoorbeeld doen via het intranet, een mail of een online meeting.

Securex kan u ook begeleiden bij het opstellen van een beleid. Een model is beschikbaar op onze e-Shop.

Ook ons “consulting” team kan u met raad en daad bijstaan om de beste oplossing voor uw bedrijf te vinden. U kan hen contacteren via consultinglegal@securex.be.

In Vlaanderen kan u eveneens gebruik maken van werkbaarheidscheques. Ook daarvoor kan u terecht bij het “consulting” team. 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/26/2021