To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Huispersoneel

Voor welke werkgever?

De betrokken werkgevers zijn de natuurlijke personen die, sedert 1 januari 1980, niet wegens tewerkstelling van dienstboden aan de socialezekerheidswetgeving onderworpen geweest zijn en die een eerste werknemer als huispersoneel onderworpen aan de sociale zekerheid in dienst nemen.

Opgelet, er is geen vermindering meer voor de tewerkstelling van huispersoneel binnen het Franstalig Waals Gewest.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021