To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Phoenix.brussels-premie

Welke formaliteiten voor u?

Doe een aanvraag binnen de 2 maanden

U moet de aanvraag om de premie te bekomen ten laatste 2 maanden na de start van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werknemers bij Actiris indienen, en dit via het formulier opgesteld door Actiris. U kan dit online invullen of sturen naar phoenix.brussels@actiris.be.

Ten laatste 20 werkdagen na ontvangst van de aanvraag zal Actiris u schriftelijk informeren over haar beslissing. In geval van weigering worden de redenen toegelicht.

Betaling van de premie

De premies zullen maandelijks betaald worden op een Europees bankrekeningnummer op uw naam, ten laatste binnen 2 maanden na het indienen van de loonfiche en het document met gepresteerde uren, opgemaakt door Actiris. U moet effectief maandelijks de loonfiche van de werknemer voor de betreffende maand, samen met het document waarin de gepresteerde arbeidsuren vermeld worden, aan Actiris bezorgen, en dit ten laatste 2 maanden na de betreffende maand.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022