To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Kunstenaars

De regeling van de kleine vergoedingen op fiscaal vlak

De kostenvergoedingen die aan kunstenaars betaald worden, kunnen sinds 1 januari 2007 vrijgesteld worden van belastingen indien tegelijkertijd aan bepaalde voorwaarden voldaan is[1].

Voorwaarden

Om de ontvangen vergoedingen als een terugbetaling van kosten te kunnen aangeven, moeten de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

  • deze vergoedingen bedragen niet meer dan 132,13 euro per dag[2];
  • deze vergoedingen bedragen niet meer dan 642,53 euro per jaar[3];
  • de belastingplichtige mag op het ogenblik van het leveren van een artistieke prestatie en/of het produceren van een artistiek werk niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, een aannemingsovereenkomst of een statutaire aanstelling met dezelfde opdrachtgever, tenzij hij en de opdrachtgever bewijzen dat de prestaties van de verschillende activiteiten van verschillende aard zijn.

Wanneer deze voorwaarden vervuld zijn, zullen de aan de kunstenaar betaalde bedragen als kostenvergoedingen (terugbetaling van kosten) aangemerkt worden. Deze bedragen zijn dan vrijgesteld van belastingen. 

Kunstenaarskaart

Om aanspraak op deze regeling te kunnen maken, moet de kunstenaar in het bezit zijn van een “kunstenaarskaart”. Deze kaart kan worden aangevraagd via het platform artist@work Voor de volledige uitleg over de kunstenaarskaart verwijzen we u naar de voorgaande vraag. 

Sancties

Wanneer het vastgestelde maximumbedrag per dag bij een opdrachtgever overschreden is, zal de volledige vergoeding aan belastingen onderworpen worden.

Wanneer het vastgestelde maximumbedrag per jaar overschreden is, zal enkel het gedeelte boven deze grens aan belastingen onderworpen worden.

 


[1] Wet van 25 april 2007, Belgisch Staatsblad van 10 mei 2007, eerste editie.

[2] Bedrag van toepassing vanaf 1 januari 2021. 

[3] Bedrag van toepassing vanaf 1 januari 2021. 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/01/2021