To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid - Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Alle werkgevers uit de privésector (verbonden aan de Belgische sociale zekerheid) komen in aanmerking voor de voordelen van Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’.

In de openbare sector komen de volgende werkgevers in aanmerking wanneer ze werknemers contractueel (niet statutair) in dienst nemen:

  • de autonome overheidsbedrijven;
  • de openbare kredietinstellingen;
  • de openbare maatschappijen voor personenvervoer;
  • de openbare uitzendbureaus;
  • de provincies;
  • de gemeenten;
  • de OCMW's;
  • de onderwijsinstellingen, maar enkel voor hun contractueel onderhouds-, administratief en ondersteunend personeel (niet onderwijzend personeel).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021