To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 1. De studentenovereenkomst

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Wet van 3 juli 1978, artikelen 120 tot 130ter
  • Koninklijk besluit van 19 juni 1985
  • Koninklijk besluit van 27 april 1990
  • Ministerieel besluit van 24 juni 1991
  • Wet van 21 maart 1995
  • Koninklijk besluit van 14 juli 1995, zoals gewijzigd door de wet van 28 juli 2011
  • Koninklijk besluit van 3 mei 1999
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/07/2021