To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Algemeen overzicht> Interregionale overgang en vergelijkende tabel van de steunmaatregelen per gewest

Overgangsmaatregelen voor de begunstigden van een steunmaatregel van een ander gewest

Het Franstalig Waals Gewest heeft in specifieke regels voorzien om de situatie te regelen van de begunstigden van een steun ingevolge een overgangsmaatregel van een ander gewest[1].

Dit gewest heeft immers uitdrukkelijk bepaald dat hun overgangsmaatregelen van toepassing blijven op de begunstigden van een afgeschafte steunmaatregel van een ander gewest.

Als u hier meer informatie over wenst, raadpleeg dan het overzicht van de steun- en overgangsmaatregelen voor het Franstalig Waals Gewest.

 


[1] Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had dergelijke regels voorzien, maar in dit gewest zijn er geen overgangsmaatregelen meer van toepassing.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021