To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Het aanvullend pensioen voor werknemers

Wat is een aanvullend pensioen?

Het is algemeen bekend dat het wettelijk pensioen niet volstaat voor een gepensioneerde om de levensstandaard aan te houden die men tijdens zijn actieve carrière gewoon was. Daarom wordt het sterk aangeraden deze zogenaamde eerste pensioenpijler aan te vullen.

Daar kan de werknemer zelf individueel voor zorgen (derde pensioenpijler), maar dit kan ook in het kader van zijn arbeidsovereenkomst verlopen. In dit geval spreken we van de tweede pensioenpijler, die kan georganiseerd zijn:

  • op niveau van de onderneming (ondernemingspensioen).
  • op niveau van de sector (sectorpensioen).
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022