To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Het aanvullend pensioen voor werknemers

Wat gebeurt er als de werknemer de onderneming verlaat?

Dit betekent geenszins dat hij geen aanspraak meer zou kunnen maken op de voor hem gestorte bijdragen.

Integendeel, de werknemer heeft zelfs verschillende opties. De 2 bekendste zijn de volgende:

  • Hij laat de opgebouwde “reserves” bij de pensioeninstelling in kwestie staan.
  • Hij draagt de opgebouwde reserves over naar een nieuwe pensioeninstelling, bijvoorbeeld een andere pensioeninstelling waar hij reeds een aanvullend pensioen had of eventueel de pensioeninstelling van (de sector van) zijn nieuwe werkgever.

De werknemer kan zich niet laten uitbetalen voor de leeftijd van 60 jaar (zie hierboven).

In het geval van een sectorpensioen blijft de werknemer gewoon aangesloten wanneer hij werkzaam blijft binnen de sector.

Met ingang van 1 januari 2019 blijven de verworven reserves bij uitdiensttreding lager dan 150 euro bij de pensioeninstelling (tenzij anders bepaald is in het pensioenreglement of in de pensioenovereenkomst).

 

Belangrijke opmerking in verband met de overlijdensdekking

Indien de werknemer uitgetreden is en overlijdt voor opname van de opgespaarde bedragen, is het niet zeker dat de begunstigden er aanspraak kunnen op maken. Dit wordt bepaald in het pensioenreglement en kan een aandachtspunt zijn bij het afsluiten van een pensioenovereenkomst.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022