To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 2. De overeenkomst voor uitzendarbeid

Welke sociale documenten ontvangt een uitzendkracht?

Loonfiche en individuele rekening

Het uitzendbureau bezorgt de uitzendkracht een loonfiche. Daarnaast moet het bureau jaarlijks een individuele rekening overmaken aan elke uitzendkracht die zij tewerkgesteld hebben.

Er is voorzien dat de inlichtingen betreffende het loon die afzonderlijk vermeld zijn in de arbeidsovereenkomst, ook afzonderlijk op de loonfiche moeten verschijnen.

De bedragen van het vast loon, de premies en het vakantiegeld moeten in ieder geval afzonderlijk vermeld worden. In een bijlage bij het arbeidsreglement moet de loonafrekening duidelijk worden uiteengezet.

Formulier C4-uitzendarbeid

Aan het einde van zijn opdracht wordt aan de uitzendkracht door het uitzendbureau een C4-uitzendarbeid overhandigd. Met dit formulier kan de uitzendkracht zich aanbieden bij de RVA met het oog op het eventueel verkrijgen van werkloosheidsuitkeringen

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021