To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 2. Het elektronisch toezicht op de werknemers

Wat is de context?

Meer en meer werknemers hebben in het kader van de uitoefening van hun werk toegang tot internet en e-mails. Deze twee elektronische communicatiemiddelen zijn immers echte werkinstrumenten geworden[1].

Dit verschijnsel kan evenwel bepaalde problemen meebrengen voor de werkgevers:

  • op het vlak van de veiligheid van het netwerk van de onderneming (virussen, enz.);
  • op het vlak van de rentabiliteit van de werknemers (virtueel absenteïsme). De rentabiliteit kan immers sterk dalen door overdreven surfen naar websites of overdreven gebruik van e-mails voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de professionele taken.

Bovendien gebeurt het soms dat de werkgever op één of andere manier weet krijgt van bepaalde ‘compromitterende’ mails die door een werknemer werden verstuurd. Dan rijst de vraag of de werkgever die mails al dan niet kan voorleggen aan de rechtbank om het ontslag van de werknemer te rechtvaardigen. Voorbeelden van dergelijke mails kunnen zijn: mails met vertrouwelijke en/of gevoelige informatie of kritiek ten aanzien van collega’s.

Het recht van de werkgever om de toegang tot de communicatiemiddelen waarover zijn werknemers beschikken te beperken, werd altijd al erkend. Maar het controleren van de bezochte sites of het controleren  van de e-mails die een werknemer verstuurt en ontvangt, is minder vanzelfsprekend.  Het evenwicht tussen het belang van de privacy van de werknemer en van de activiteit van de onderneming is immers niet eenvoudig te bereiken.

 


[1]De toegang tot sociale netwerken doet ook vragen rijzen in verband met de privacy en de vrijheid van meningsuiting van de  werknemer. In het 9de deel van dit dossier gaan we daar dieper op in: “Het gebruik van sociale media door de werknemers”

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/25/2018