To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Jongeren - Aanmoedigingssteun voor opleiding

Welke werknemers komen in aanmerking?

De werknemer opent het recht op aanmoedigingssteun voor opleiding, indien hij aan volgende voorwaarden voldoet:

  • hij geniet van een werkuitkering onder Activa Brussels of Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’. Deze steun wordt slechts toegekend indien de werkzoekende zijn hoofdverblijfplaats heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • hij is jonger dan dertig jaar de dag van de aanvraag van het Activa-attest of van de Activa-attest verminderde arbeidsgeschiktheid;
  • hij heeft geen hoger diploma of getuigschrift dan dat van het lager secundair onderwijs;
  • hij is voltijds in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021