To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Franstalig Waals Gewest > Overzicht van de steun- en overgangsmaatregelen

Samenvattende tabel van de steun- en overgangsmaatregelen

 

Vermindering doelgroep[1]/activering van de uitkeringen/andere tewerkstellingsmaatregel

Blijft federaal

Waalse bevoegdheid[2]

Maatregel geschrapt? 

Structurele vermindering van de sociale bijdragen

x

 

Neen

Eerste aanwervingen

x

 

Neen

Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek

x

 

Neen

Vaste werknemers in de horeca

x

 

Neen

Fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in KMO's

x

 

Neen

Jonge werknemers - vermindering

 

x

Ja[3]

Jonge werknemers - Activa Start (werkuitkering RVA)*

 

x

Ja[4] 

Jonge werknemers - inschakelingsovereenkomst ('contrat d'insertion') of activering voor wie laag- of middengeschoold is*

 

x

Nieuwe activeringen toegepast op de aanwervingen vanaf 01/07/2017

Oudere werknemers

 

x

Neen, er is nog altijd een vermindering voorzien, maar de regels zijn veranderd sinds 01/07/2017

Langdurig werkzoekenden - vermindering

 

x

Ja[5]

Langdurig werkzoekenden - activering (werkuitkering)*

 

x

Ja - er is echter een nieuwe activering voorzien voor werkzoekenden die al meer dan 12 maanden zonder baan zitten

Langdurig werkzoekenden - activering OCMW*

 

x

Ja

Herstructurering – vermindering van de werkgeversbijdragen

 

x

Ja

Herstructurering – vermindering van de persoonlijke bijdragen

x

 

Neen

Mentoren

 

x

Ja

Huispersoneel

 

x

Ja

Onthaalouders

 

x

Neen

Kunstenaars

 

x

Neen

Vervangers openbare sector

 

x

Neen

Gesubsidieerde contractuelen

 

x

Neen

Activering voor werknemers met een verminderde arbeidsgeschiktheid

 

x

Ja

Invoeginterim

 

x

Ja

Doorstromingsprogramma - vermindering

 

x

Ja

Doorstromingsprogramma - integratieuitkering*

 

x

Ja

 

* Opgelet: de toekenning van een activering hangt af van de reglementering van het gewest waarin de werknemer zijn hoofdverblijfplaats heeft. Deze (overgangs)maatregelen zijn dus alleen van toepassing op werknemers die hun hoofdverblijfplaats hebben in het Franstalig Waals Gewest.

 


[1] = vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid bij aanwerving van een werknemer die tot een bepaalde doelgroep behoort.

[2] Met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap.

[3] Er is wel nog een steunmaatregel voor jonge werknemers voorzien. Die krijgt de vorm van een activering van hun werkloosheidsuitkeringen.

[4] Er is wel nog een steunmaatregel voor jonge werknemers voorzien. Die krijgt de vorm van een activering van hun werkloosheidsuitkeringen.

[5] De steun aan langdurig werkzoekenden neemt thans de vorm aan van een activering van hun werkloosheidsuitkeringen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021