To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Herstructureringen

Lees eerst even dit …

Voor een algemene informatie over dit onderwerp, klik hier.

Voor meer gedetailleerde informatie of een studie, contacteer uw Legal Advisor.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal