To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid - Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’

Lees even dit…

Sinds 1 oktober 2017 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een eigen doelgroepenbeleid.

Voor de langdurig niet-werkende werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid neemt de tewerkstellingssteun de vorm aan van een activering van de werkloosheidsuitkeringen, 'Activa Brussels met verminderde arbeidsgeschiktheid' genaamd.

Naast deze maatregel werd ook een activeringsmaatregel in het leven geroepen voor de langdurige werkzoekenden (Activa Brussels). Deze maatregel komt in een aparte fiche aan bod.

Belangrijk om weten is dat de activeringssteun enkel wordt toegekend aan werkzoekenden die hun hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben.

In deze fiche bespreken we enkel de Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’. Wenst u te weten welke andere tewerkstellingsmaatregelen er nog bestaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in één van de andere regio’s of op federaal vlak, raadpleeg dan de andere fiches van ons dossier Tewerkstellingsmaatregelen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021