To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Algemeen overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen

Regionalisering

Ingevolge de 6de Staatshervorming werden de meeste doelgroepverminderingen geregionaliseerd:

  • De structurele vermindering van de sociale lasten en drie doelgroepverminderingen blijven federale maatregelen. Deze laatste zijn veeleer gekoppeld aan het profiel van de werkgever (en niet aan dat van de werknemer die hij in dienst neemt): de verminderingen voor de eerste aanwervingen, in geval van collectieve arbeidsduurvermindering en 4-dagenweek en de vermindering voor het vast personeel in de Horecasector. 
  • Meer uitleg over deze verminderingen vindt u in het luik “Federaal” van dit dossier.
  • Op 1 juli 2016 werd een specifieke regelgeving ingevoerd in het Vlaams Gewest. Bepaalde wijzigingen hiervan zijn op 1 januari 2020 in werking getreden. U vindt deze regelgeving in het luik "Vlaams Gewest" van dit dossier. U vindt er ook een overzicht van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen in deze regio.
  • Op 1 juli 2017 werd een specifieke regelgeving ingevoerd in het Waals (Franstalig) Gewest.
  • U vindt ze in het luik “Waals Franstalig Gewest” van dit dossier. U vindt er ook een overzicht van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen in deze regio.
  • Op 1 oktober 2017 werd een specifieke regelgeving ingevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U vindt ze in het luik “Brussels Hoofdstedelijk Gewest” van dit dossier. U vindt er ook een overzicht van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen in deze regio.
  • De Duitstalige Gemeenschap tenslotte heeft op 1 januari 2019 een hervorming doorgevoerd. Raadpleeg het luikt "Duitstalige Gemeenschap" van dit dossier voor meer informatie.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/01/2021