To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Kunstenaars

Lees eerst even dit…

Kunstenaars hebben een specifiek sociaal statuut.  Het eigen sociaal statuut voor de kunstenaars heeft onder meer tot doel hen, net als alle andere werknemers en zelfstandigen, een afdoende bescherming te bieden tegen de verschillende sociale risico’s zoals ziekte, ouderdom, werkloosheid enz.  Om van deze bescherming te genieten, dienen er wel bijdragen betaald te worden die gelinkt zijn aan het inkomen en het statuut van de begunstigde.  Voor de loontrekkende kunstenaars werden evenwel specifieke verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen en van belastingen gecreëerd.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/01/2021