To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Doelgroepverminderingen> Jonge werknemers in dienst vanaf 1 juli 2016

Wat als een werkgever een jonge werknemer opnieuw in dienst neemt?

Aanwerving binnen een periode van 4 kwartalen

Als een werkgever[1] een werknemer voor wie hij een doelgroepvermindering genoot, opnieuw in dienst neemt binnen een periode van vier kwartalen na de beëindiging van de vorige arbeidsovereenkomst[2], worden die tewerkstellingen, voor de vaststelling van de forfaitaire doelgroepvermindering en voor de looptijd ervan, als één tewerkstelling beschouwd.

De periode tussen de arbeidsovereenkomsten verlengt de periode waarin de doelgroepvermindering wordt toegekend, niet.

Aanwerving binnen een periode van 4 kwartalen en loongrens

Ook voor de bepaling van de geldende loongrens heeft de aanwerving binnen een periode van 4 kwartalen een zelfde impact.

Voorbeeld: een jongere heeft twee tewerkstellingsperiodes bij dezelfde werkgever:

  • Eerste periode van 1 juli 2019 tot 31 december 2019: de loongrens voor het 3e en 4e kwartaal 2019 is gelijk aan 7.500 euro.
  • Tweede periode van 1 oktober 2020 tot 31 december 2021: de loongrens vanaf het 3e kwartaal 2020 is gelijk aan 8.100 euro want de resterende 2 kwartalen met loongrens 7.500 euro zijn fictief gesaldeerd in de tussenliggende periode van 1 januari 2020 tot 30 september 2020. 

Opgelet! Het refertekwartaalloon kan variëren per kwartaal, waardoor de werkgever in een bepaald kwartaal geen vermindering zou kunnen krijgen en het daaropvolgende kwartaal weer wel.

Aanwerving na een periode van 4 kwartalen

Als een werkgever een werknemer voor wie hij een doelgroepvermindering genoot, opnieuw in dienst neemt na een periode van vier kwartalen na de beëindiging van de vorige arbeidsovereenkomst, worden die tewerkstellingen voor de looptijd van de doelgroepvermindering niet meer als één tewerkstelling beschouwd.

Met andere woorden, de teller wordt terug op nul gezet en de werkgever kan in principe opnieuw gedurende 8 kwartalen de vermindering ten gevolge van de aanwerving van een jonge werknemer genieten.

 


[1] Men bedoelt hier de werkgever er als "juridische entiteit" (KBO-nummer).

[2] De periode moet afgebakend worden op vier volledige kalenderkwartalen tussen het laatste (vorige) tewerkstellingskwartaal en het eerste (nieuwe) tewerkstellingskwartaal.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021