To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> KMO-groeisubsidie voor werknemers met een strategisch profiel

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie is gelijk aan 50% van het bruto jaarsalaris[1] van de aangeworven strategische werknemer van het 1ste werkjaar bij de onderneming, vermenigvuldigd met een factor 1,596, met een maximum van 25.000 euro.

Voor aanvragen ingediend tot en met 31 december 2020 is de factor 1,596 niet van toepassing.

Voorwaarden

Om de subsidie te kunnen krijgen, moet de strategische werknemer een contract van onbepaalde duur krijgen, dat zowel voltijds als deeltijds kan zijn. Deze arbeidsovereenkomst mag ten vroegste aanvangen op de 1ste dag van de maand die volgt op de datum van indiening van de subsidieaanvraag.

De strategische werknemer moet minstens 6 maanden tewerkgesteld worden. Wordt hij minder lang tewerkgesteld, dan wordt er geen subsidie toegekend. Om het maximale steunbedrag te krijgen (50% van de loonkost), moet de tewerkstelling minstens 1 jaar duren.

Eindigt de arbeidsovereenkomst voor het einde van die termijn, dan zal de steun pro rata de gewerkte periode herzien worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen[2].

Uitbetaling

De subsidie wordt uitbetaald in 2 schijven van 50%:

  • een eerste schijf wordt uitbetaald na de aanwerving;
  • het saldo kan door de onderneming aangevraagd worden zodra het project volledig is afgerond en uiterlijk binnen de 24 maanden na de datum van toekenning van de subsidie.

Opgelet! Als de uitbetaling van de subsidie niet wordt opgevraagd binnen de 24 maanden na de beslissing tot toekenning van de steun, heeft u geen recht meer op de uitbetaling van de niet-tijdig opgevraagde schijf of schijven.

U vindt meer informatie over de subsidie- en de uitbetalingsaanvraag in de volgende vraag.

 


[1] Het vakantiegeld, de eindejaarspremie, de wettelijk verplichte werkgeversbijdragen, de bijdrage van de werkgever in de maaltijdcheques, de bijdragen voor een groepsverzekering, het extralegale pensioen of andere extralegale voordelen zijn expliciet uitgesloten uit dit begrip.

[2] De onderneming moet het Agentschap in dat geval schriftelijk op de hoogte brengen binnen de maand na de beëindiging van het contract.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/08/2021