To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Overzicht van de steunmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Overzichtstabel

U vindt hieronder een overzicht van de steun- en overgangsmaatregelen.

Doelgroepvermindering[1]/ andere steunmaatregel

Blijft federaal

Brusselse bevoegdheid

Structurele vermindering van de sociale lasten

x

 

Eerste aanwervingen

x

 

Collectieve arbeidsduurvermindering en 4-dagen week

x

 

Vaste werknemers in de Horeca

x

 

Fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in de KMO's

x

 

Jonge werknemers (minder dan 30 jaar en geen diploma of getuigschrift hoger dan lager secundair onderwijs) – Activa Brussels

 

 x

Jonge werknemers (minder dan 30 jaar en geen hoger diploma of getuigschrift dan dat van het lager secundair onderwijs) – aanmoedigings-steun voor opleiding

 

x

Jonge werknemers – inschakelingsovereenkomst (enkel publieke en non-profitsector)

 

x

Oudere werknemers - doelgroepvermindering

 

x

Oudere werknemers van minstens 57 jaar – Activa Brussels

 

x

Langdurig werkzoekenden (minstens 12 maanden) – Activa Brussels

 

x

Werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid – Activa Brussels 'verminderde arbeidsgeschiktheid'

 

x

Herstructurering - werknemersvermindering

x

 

Mentorpremie[2]

 

x

Huispersoneel

 

x

Onthaalouders

 

x

Kunstenaars

 

x

Vervangers openbare sector

 

x

Gesco's (gesubsidieerde contractuelen)

 

x

Phoenix-premie

 

x

 

* Opgelet, de toekenning van een activering wordt bepaald door de regelgeving van het gewest waar de werknemer zijn hoofdverblijfplaats heeft. Deze overgangsmaatregelen gelden dus enkel voor de werknemers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn.

 


[1] = korting op de basiswerkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid bij het aanwerven van een werknemer uit een bepaalde doelgroep.

[2] Deze premie heeft de doelgroepvermindering voor mentors vervangen. Raadpleeg ons dossier Stage/Leertijd voor meer informatie.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021